Garantija

Garantijas gadījumā lūdzam vērsties vienā no mūsu autorizētiem servisa centriem:

 

SERVISA CENTRI LATVIJĀ
RIGA LIEPĀJA
SIA “Elektronika Serviss” SIA “EGP Santehserviss”
Slokas iela 52F Ventas iela 2-41
Brīvības iela 142  
Ganību dambis 40c  
   
(371) 677 170 60 (371) 29 339 877
  (371) 28 660 897
serviss@elektronika.lv ep.egp.sts@gmail.com
Apkalpo visā Latvijas teritorijā Apkalpo Liepājā un apkārtnē

 

1. Visām thermex.lv pirktajām precēm ir ražotāja garantija.
2. Ražotāja noteiktais garantijas termiņš precēm ir uzrādīts lietošanas instrukcijā.
3. Gadījumos, kad ražotājs kādai precei būs noteicis garantijas termiņu, kas īsāks par diviem gadiem, patērētājs ir tiesīgs divu gadu laikā no pirkuma brīža iesniegt prasību par preces neatbilstību līguma noteikumiem.
4. Pretenzijas pieteikšanas tiesības ir spēkā, ja prece tika izmantota tikai paredzētājos apstākļos un tikai mājsaimniecībā.

5. Informējam, ka ražotāja garantijas nosacījumi ir spēkā, ja pircējs var uzrādīt:
5.1. pirkumu apliecinošu dokumentu (EKA čeks, pavadzīme);
5.2. ražotāja vai izplatītāja garantijas karti (gadījumā, ja ražotājs vai izplatītājs tādu ir ietvēris preces komplektācijā).

6. Servisa apkalpošana nav spēkā, ja precei:
6.1. ir mehāniski bojājumi, kas radušies klienta vainas dēļ,

6.2. ir bojājumi, kas radušies dabas stihiju, zibens, ugunsgrēka, plūdu u.c. rezultātā,
6.3. ir bojājumi, kas radušies svešu priekšmetu, šķidrumu, kukaiņu u.t.t., iekļūšanas rezultātā,
6.4. ir bojājumi, kuru rašanās iemesls ir zemas kvalitātes ūdens (ar paaugstinātu kalcija, hlora, rūsas vai smilts saturu) izmantošana,
6.5. ir bojājumi, kuru rašanās iemesls ir ķīmisku vielu iedarbība,
6.6. ir bojājumi, kas radušies elektriskā sprieguma svārstību vai bojājumu gadījumā, komunikāciju un kabeļu parametru neatbilstības dēļ, kā arī citu sadzīves faktoru gadījumos (kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums u.c.),
6.7. bojājumi radušies tādēļ, ka prece netika lietota saskaņā ar tās lietošanas instrukciju, ka netika ievēroti preces uzglabāšanas un transportēšanas nosacījumi, kā arī gadījumos, kad izstrādājums netika uzstādīts atbilstoši instrukcijai,
6.8. bojājumi radušies tādēļ, ka tā netiek izmantota paredzētajiem mērķiem vai sadzīves tehnika tiek izmantota profesionālā nolūkā,
6.9. izmantoti nestandarta piederumi un rezerves daļas, ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto preci, un ja tas būs izraisījis šīs preces bojājumus,
6.10. netika veikta regulārā servisa apkope.

  • SVARĪGI  :

Izraksts no Thermex instrukcijas:
Magnijas anods jāmaina ne retāk  reizi gadā. Ja ūdens satur daudz ķīmisko piemaisījumu, tad anods ir jāmaina biežāk. Sildelementa apkaļķošanās nav garantijas gadījums, un nomaiņa nav izgatavotāja vai pārdevēja garantijas saistības.
Ja nepievēršat uzmanību magnijas anoda stāvoklim, var palikt bez ražotāja rūpnīcas garantijas. Anods ir būtiska ūdens sildītāja sastāvdaļa un mēs iesakām to mainīt savlaicīgi.

Izraksts no *** dažādas instrukcijas:
Magnijas anods ir neatņemama sastāvdaļa ūdens saturošās tvertnes aizsardzībai pret koroziju. Jāpārbauda viņa stāvoklis. Arspēcīgu nolietošanos anods ir jānomaina. Garantija uz ūdens saturošu tvertni ar nolietotu magnijas anodu (atlikušais tilpums mazāks par 30%) nav derīgs. Jāveic nomaiņa ne retāk 1 reizi 24 mēnešos.


7. Gadījumā, ja prece ir sabojājusies, pircējam ir šādas iespējas:
7.1. doties uz ražotāja vai izplatītāja garantijas talonā norādīto servisa centru (līdzi ņemot pirkumu apliecinošu dokumentu un garantijas talonu) – rekomendējam kā visātrāko preces bojājuma novēršanas variantu;
7.2. zvanīt pa tālruni 66066192, kur pircēju uzklausīs thermex.lv darbinieks un ieteiks labāko risinājumu.

Atteikuma tiesības

1. Slēdzot distances līgumu, t.i. veicot pirkumu interneta veikalā thermex.lv, Jūs varat izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā no preces saņemšanas dienas. Atteikuma tiesības neaatiecas uz juridiskām personām.
2. Atteikuma tiesību termiņš jāskaita šādi: ja tiek iegādāta prece – no dienas, kad patērētājs ir ieguvis preci valdījumā; ja 1 pasūtījumā tiek pasūtītas vairākas preces, kuras piegādā atsevišķi, – no dienas, kad patērētājs ir ieguvis valdījumā pēdējo preci; ja tiek piegādāta prece, kas sastāv no vairākām partijām vai daļām, – no dienas, kad patērētājs ir ieguvis valdījumā, preces pēdējo partiju vai daļu.
3. Jums ir tiesības atteikuma tiesību izmantošanas laikā izmēģināt attiecīgo preci, lai pārliecinātos, vai tā atbilst Jūsu vajadzībām un vēlmēm.
Atcerieties! Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā Jums ir tiesības preci lietot tiktāl ciktāl tas nepieciešams preces pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā).
4. Izmantojot atteikuma tiesības, Jūs esat atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces pārbaudes nolūkam paredzēto, par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.
5. Pirms izmantotu atteiktuma tiesības jums ir jāaizpilda atteikuma veidlapa, ko var lejupielādēt šeit.
6. Jūsu pienākums ir 14 dienu laikā no atteikuma veidlapas nosūtīšanas atgriezt preci pārdevējam. Atgriežot preci pārdevējam, Jums ir jānodrošina iepakojums preces transportēšanai.
7. Ja Jūs izmantojat atteikuma tiesības un tas nav saistīts ar attiecīgās preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem, tad Jūsu pienākums ir segt izmaksas, kas saistītas ar preces nosūtīšanu atpakaļ.
8. Ja Jūs izmantojiet atteikuma tiesības, interneta veikalam thermex.lv ir pienākums iespējami agrāk, bet ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā no dienas, kad Jūs esat nosūtījis rakstisku atteikumu, atmaksāt Jums visas Jūsu veiktās iemaksas. Interneta veikals thermex.lv atmaksā naudu tikai uz atteikuma veidlapā norādīto bankas kontu.